اولین همایش ملی ابن سینا- اخبار کنفرانس
ارائه گواهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۵ | 
به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند هزینه ثبت نام و اسکان رایگان می باشد و ارائه گواهی پوستر منوط به حضور و ارائه آن می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش ملی ابن سینا:
http://avicenna.umsha.ac.ir/find.php?item=1.55.20.fa
برگشت به اصل مطلب