اولین همایش ملی ابن سینا- اخبار کنفرانس
پوستر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۵ | 

به اطلاع شرکت کنندگانی که مقالات آنها در قالب پوستر پذیرفته شده است میرساند مقالات خود را در قالب زیر بارگذاری و تا پایان وقت اداری 95/5/27 به ایمیل زیر   ارسال نمائید.

Avicenna@umsha.ac.ir

قالب مقالات فارسی

قالبب مقالات لاتین

نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش ملی ابن سینا:
http://avicenna.umsha.ac.ir/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب