اولین همایش ملی ابن سینا- اخبار کنفرانس
اعلام حضور جهت سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۴ | 

قابل توجه شرکت کنندگانی که مقاله آنها به عنوان سخنرانی پذیرفته شده است جهت هماهنگی زمان سخنرانی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/5/27 با شماره 38381938 - 081 تماس فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش ملی ابن سینا:
http://avicenna.umsha.ac.ir/find.php?item=1.55.18.fa
برگشت به اصل مطلب